Turun Klassikot ry

Ohjeet apurahan hakemiseen

Turun Klassikot ry. julistaa haettavaksi ANNA-LIISA JA HEIMO HEIKKILÄN stipendirahastosta 3000 euron arvoisen apurahan.

Stipendi myönnetään hakemuksesta TURUN KLASSIKON LUKIOSTA ylioppilaaksi valmistuneelle, koulussa latinaa menestyksellisesti opiskelleelle henkilölle. Hakijan tulee opiskella ensisijaisesti ylempää akateemista loppututkintoa varten, ja opintojen kohteena tulee olla latinan kieli tai siihen liittyvä kulttuuriperintö, jonka voidaan katsoa edistävän latinan kielen opiskelua.

Hakemukset ja suositukset osoitetaan Turun Klassikot ry:n hallitukselle osoitteeseen:

Turun Klassikot ry
Turun klassillinen lukio
Eskelinkatu 4
20100 TURKU

Voitte ladata hakemuslomakkeen tästä