Skip to main content

Turun Klassikot ry

Turun Klassikot ry:n tarkoituksena on vaalia Turun klassillisen lyseon perinteitä sekä tukea sen toimintaa jatkavia oppilaitoksia ja niiden oppilaita niin aatteellisesti kuin taloudellisestikin. Yhdistys ylläpitää ja syventää oppilaitosten entisten oppilaiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Lisäksi yhdistys edistää erityisesti klassisten kielten opiskelua ja antiikin kulttuurin harrastusta.

Turun Klassikot ry haluaa ylläpitää klassikkoperinteitä ja -henkeä sekä tukea klassisten kielten ja antiikin kulttuurin tuntemusta edistäviä pyrkimyksiä.

Toivotamme tervetulleiksi kaikenikäiset uudet jäsenet mukaan yhdistyksemme toimintaan!

Tutustu yhdistykseen

Vilkasta toimintaa

Yhdistyksen tärkeänä toimintamuotona ovat olleet jäsenkokoukset, joissa on kuunneltu jonkun asiantuntijan esitelmä tai varsinkin myöhempinä vuosina käyty tutustumassa johonkin erityiskohteeseen – silloinkin tavallisesti jonkun klassikon opastuksella. Koulun täyttäessä pyöreitä vuosia on järjestetty suuria juhlia. Tällaisissa yhteyksissä on myös ilmestynyt laajahkoja juhlajulkaisuja. Peruskoulu-uudistuksen yhteydessä 1970-luvulla koulun johto ja Turun Klassikot taistelivat tarmokkaasti – ja varsin hyvin tuloksin – latinan kielen aseman säilyttämiseksi koulun opetuksessa.