Skip to main content

Yhdistyksen ja koulun historiaa

Yhdistyksen historiaa

Turun Klassikot ry perustettiin helmikuun iduksena 1963 Turun Klassillisen Lyseon entisten oppilaiden yhdistykseksi. Sen tuli toimia heidän keskinäisenä yhdyssiteenään ja työskennellä koulun ja sen oppilaiden sekä nimenomaan latinan kielen opetuksen hyväksi.  Yhdistys on jo varhaisina vuosinaan jakanut pienehköjä stipendejä entisessä oppikoulussa ja nykyisessä peruskoulussa latinaa menestyksellisesti opiskeleville samoin kuin ylioppilastutkintoonsa latinan valinneille.

Merkittäviäkin stipendejä on mahdollisuuksien mukaan myönnetty hakemuksesta myös pidemmälle ehtineille yliopisto-opiskelijoille, joiden opinto- tai tutkimusohjelmaan latinan kieli ja klassinen kulttuuri on kuulunut.

Kun rakennus (”Spinhuusi”), jossa koulu oli toiminut vuodesta 1883 alkaen, vuonna 1963 purettiin, otettiin talteen muutamia seinätiiliä, joihin kiinnitettiin latinankielinen kirjoitus muistuttamaan koulumme vanhasta perinteestä. Muutamia niistä on muurattu muistoksi nykyisen koulutalon seinään.

Koulun historiaa

Koululla on pitkä ja kunniakas historia, johon voit tutustua täällä.

Opettajakuntaa