Skip to main content

Yhdistyksen, koulun ja Turun historiaa

Yhdistyksen historiaa

Turun Klassikot ry perustettiin helmikuun iduksena 1963 Turun Klassillisen Lyseon entisten oppilaiden yhdistykseksi. Sen tuli toimia heidän keskinäisenä yhdyssiteenään ja työskennellä koulun ja sen oppilaiden sekä nimenomaan latinan kielen opetuksen hyväksi.  Yhdistys on jo varhaisina vuosinaan jakanut pienehköjä stipendejä entisessä oppikoulussa ja nykyisessä peruskoulussa latinaa menestyksellisesti opiskeleville samoin kuin ylioppilastutkintoonsa latinan valinneille.

Merkittäviäkin stipendejä on mahdollisuuksien mukaan myönnetty hakemuksesta myös pidemmälle ehtineille yliopisto-opiskelijoille, joiden opinto- tai tutkimusohjelmaan latinan kieli ja klassinen kulttuuri on kuulunut.

Turussa antiikin kulttuureita ja latinaa voi nykyäänkin opiskella, paitsi Turun yliopistossa, myös Turun klassillisessa lukiossa. Koululla on pitkä ja kunniakas historia, johon voit tutustua täällä.

Kun rakennus (”Spinhuusi”), jossa koulu oli toiminut vuodesta 1883 alkaen, vuonna 1963 purettiin, otettiin talteen muutamia seinätiiliä, joihin kiinnitettiin latinankielinen kirjoitus muistuttamaan koulumme vanhasta perinteestä. Muutamia niistä on muurattu muistoksi nykyisen koulutalon seinään.

Turun historiaa

Aboa est urbs veterrima Finlandiae. Historia eius initium a sede mercatoria probabiliter iam aevi praechristiani ducit, sed historia Aboae re vera incipit ex litteris papae Gregorii IX die vicesimo tertio Ianuarii anno MCCXXIX datis, in quibus sedem episcopalem e Nousiainen in Koroinen, quae locus prope ostium Aurae fluminis posita est, transferre decrevit.

Aboae saltem de saeculo XVII siti erant magistratus gravissimi partium orientalium Sueciae, sicut cancellariae et gubernatoris et gubernatoris generalis atque supremum iudicium. Capitulum canonicorum, anno MCCLXXVI conditum, est officium Finlandiae veterrimum. Episcopus et capitulum olim amplissimam potestatem saecularem habebant. Universitas sive Regia Academia Aboensis (suec. Kungliga Akademien i Åbo) anno MDCXL ”Deo volente et regina Christina iubente” condita tertia universitas in regno Suecico est post universitates Upsalensem et Tartuensem.

Aboa aliquamdiu saeculo XVII urbs maxima Sueciae post Holmiam erat. Usque ad annum MDCCCXII Aboa erat caput Finlandiae. Hodie area urbana Aboae incolis suis plus minus ͞M͞M͞M͞X͞X͞X (trecena tricina milia) tertia maxima in Finlandia est. Lingua Latina statum magni momenti in Europa, item Aboae, habuit. Linguas culturasque antiquitatis cognoscere etiam hodie magni interest, et Finlandiam in culturam communem Europae adiungit. Etiam hodie Aboae culturae antiquitatis et linguae Latinae studeri potest, non solum in Universitate Aboensi, sed etiam in Lyceo Classico Aboensi.

Turku on Suomen vanhin kaupunki. Sen historia alkaa kauppapaikkana luultavasti jo esikristillisenä aikana, mutta varsinaisesti Turun historia alkaa paavi Gregorius IX:n kirjeestä 23.1.1229, jolloin paavi määräsi piispanistuimen siirrettäväksi Nousiaisista Koroisiin lähelle Aurajoen suuta.

Turussa sijaitsivat Ruotsin Itämaan merkittävimmät virastot ainakin 1600-luvulta lähtien, kuten kenraalikuvernöörin ja maaherran kansliat sekä hovioikeus. Turun tuomiokapituli, joka perustettiin vuonna 1276, on Suomen vanhin virasto. Piispalla ja tuomikapitulilla oli aikoinaan hyvin paljon myös maallista valtaa.

Yliopisto eli Kuninkaallinen Turun Akatemia (lat. Regia academia aboensis, ruots. Kungliga Akademien i Åbo) perustettiin vuonna 1640 kolmantena yliopistona Ruotsin valtakunnassa Uppsalan ja Tarton yliopistojen jälkeen. Perustaminen tapahtui ”Jumalan tahdosta ja kuningatar Kristiinan käskystä.”

Olipa Turku jonkin aikaa 1600-luvulla Ruotsin (Ruotsi-Suomen) suurin kaupunki Tukholman jälkeen. Vuoteen 1812 asti Turku oli Suomen pääkaupunki. Tänään Turun kaupunkiseutu on Suomen kolmanneksi suurin noin 330 000 asukkaalla.

Latinan kielellä on ollut keskeinen asema Euroopassa, niin myös Turussa. Antiikin kulttuurien ja kielten, kuten latinan ja kreikan kielten, tunteminen on tänä päivänäkin tärkeää ja liittää Suomen eurooppalaiseen yhtenäiskulttuuriin. Turussa antiikin kulttuureita ja latinaa voi nykyäänkin opiskella, paitsi Turun yliopistossa, myös Turun klassillisessa lukiossa.

(Suomesta latinan kielelle kääntänyt Turun klassillisen lukion latinan ja historian opettaja Reija Pentti-Tuomisto)

Opettajakuntaa