Skip to main content

Stipendit

Yhdistys on jo varhaisista vuosista lähtien jakanut pienehköjä stipendejä entisessä oppikoulussa ja nykyisessä peruskoulussa latinaa menestyksellisesti opiskeleville samoin kuin ylioppilastutkintoonsa latinan valinneille.

Merkittäviäkin stipendejä on mahdollisuuksien mukaan myönnetty hakemuksesta myös pidemmälle ehtineille yliopisto-opiskelijoille, joiden opinto- tai tutkimusohjelmaan latinan kieli ja klassinen kulttuuri on kuulunut.

Anna-Liisa ja Heimo Heikkilän stipendirahasto

Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea latinankielen opiskelumahdollisuutta Klassikon koulussa ja Turun Klassikon lukiossa, edistää latinankielen taitoa ja kannustaa sen opiskeluun sekä tukea Turun Klassikot ry:n toimintaa. Rahasto toimii Turun Klassikot ry:n yhteydessä, ja sen hallinnosta vastaa yhdistyksen hallitus.

Kannustusstipendit

Rahasto voi myöntää kannustusstipendejä latinan kielessä kunnostautuneille Turun klassillisen lukion oppilaille.