Skip to main content

Yhdistys

Yhdistyksen jäsenkokouksissa kuullaan yleensä kokousasioiden jälkeen jonkin asiantuntijan esitelmä. Tärkeä toimintamuoto yhdistykselle ovat olleet tutustumiskäynnit ja retket kiinnostaviin kohteisiin. Vuosien kuluessa on tutustuttu esimerkiksi Turun yliopiston kirjastoon, maakunta-arkistoon, eduskuntataloon, KELA:n kuntoutustutkimuskeskukseen, Sibelius-museoon, Uspenskin katedraaliin, Turun synagoogaan ja Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan sekä käyty teatterissa.

Liity jäseneksi

Hallitus

Senatores

Praeses (puheenjohtaja)

Tapio Katajamäki

Propraeses et Quaestor (varapuheenjohtaja ja talousvastaava)

Pauli Kariluoto

Secretaria et Communicationes interretiales (sihteeri ja kotisivut)

Reetta-Leena Pitkänen

Custos traditionum (perinnemestari)

Antti Jääskeläinen

Censor sociorum (jäsenvastaava)

Jukka Mäkelä

Praefectus tabularii (arkistonhoitaja)

Hannes Virrankoski

Kunniaklassikot

Turun Klassikot ry voi myöntää Kunniaklassikko-arvonimen henkilölle, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen toteuttaessa tarkoitustaan on huomattavasti tukenut yhdistyksen toimintaa tai muutoin edistänyt sen pyrkimyksiä. Vuosien varrella arvonimi on myönnetty seuraaville henkilöille
Kosti Koskinen DI, kiinteistöneuvos, yhdistyksen perustaja
Keijo Vuorinen Varatuomari, henkikirjoittaja, yhdistyksen perustaja
Heikki Koskenniemi Klassillisen filologian professori, yhdistyksen pj 1967- 1973
Einojuhani Rautavaara FM, säveltäjä
Olavi Granö Akateemikko, maantieteilijä
Arto Salomaa Akateemikko, matemaatikko
Nikean metropoliitta Johannes (Wilho Reino Rinne) Arkkipiispa
Ilkka Pastinen YK:n apulaispääsihteeri, suurlähettiläs
Helena Rönkä Turun Klassikon lukion rehtori
Keijo Ketonen Turun Sanomien toimitusjohtaja
Timo Soikkanen Valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori
Kalevi Kettinen Ekonomi, yhdistyksen ent. puheenjohtaja
Juha-Pekka Vikman Viulisti, konserttimestari Turun filharm.ork.
Sauli Niinistö Suomen Tasavallan Presidentti
Jenni Haukio Valtiotieteen tohtori, runoilija
Kai Heino Turun klassillisen lukion rehtori
Jukka Kekkonen Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden emeritusprofessori
Jouni Ekuri Varatuomari, työmarkkinajohtaja, yhdistyksen entinen pj.
Ylermi Luttinen Lääkäri, latinankielen kääntäjä

Turun Klassikot ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Klassikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on
– vaalia Turun klassillisen lyseon perinteitä sekä tukea sen toimintaa jatkavia oppilaitoksia ja niiden oppilaita niin aatteellisesti kuin taloudellisestikin
– ylläpitää ja syventää oppilaitosten entisten oppilaiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
– edistää erityisesti klassisten kielten opiskelua ja antiikin kulttuurin harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää tutustumis-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
– tukee oppilaitoksia rahallisin avustuksin ja niiden oppilaita stipendein erityisesti klassisten kielten ja antiikin kulttuurin harrastusta edistävissä pyrkimyksissä
– pitää kaikessa jäsentensä välisessä yhteydenpidossa esillä klassikkoperinteitä ja -henkeä
– tukee taloudellisesti klassisten kielten ja antiikin kulttuurin tuntemusta edistävää julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 2 §:ssä sanottujen oppilaitosten entinen oppilas, entinen tai nykyinen opettaja sekä muu oppilaitosten palveluksessa oleva tai ollut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu kuin 2 momentissa tarkoitettu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4 § Maksut

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle tilikausittain jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus voi poiketa kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus voi katsoa yhdistyksestä eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahden tilikauden ajalta.

5 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

6 § Nimen kirjoittaminen

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajalla ja sihteerillä.

7 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden kummankin tulee olla HT- tai KHT-tutkinnon suorittaneita. Tilintarkastajien on viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä annettava kertomuksensa.

8 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maaliskuussa. Kevätkokouksessa
– esitellään päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus/tilintarkastuskertomus
– vahvistetaan tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– käsitellään muut asiat.

9 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain marraskuussa. Syyskokouksessa
– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– päätetään jäsenmaksun suuruus
– valitaan hallituksen puheenjohtaja
– valitaan hallituksen muut jäsenet
– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
– käsitellään muut asiat.

10 § Kokousten koolle kutsuminen

Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11 § Purkautuminen

Kun yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen kokouksessa päätettävällä tavalla johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Postiosoite: c/o Tapio Katajamäki, Hevoshaantie 2 B 1, 21290, Rusko

Puhelin: +358-40 717 8732

Sähköposti: tapio.katajamaki65@gmail.com